Χειριστής πρέσας διέλασης αλουμινίου

Η Βιομηχανική Μονάδα της εταιρίας Europa Aluminium Systems που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία Αλουμινίου, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά να εντάξει στο Δυναμικό της:
Χειριστής πρέσας διέλασης αλουμινίου με έδρα τα Οινόφυτα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολογίας (Απόφοιτος ΤΕΙ) . Πρακτική / Διπλωματική σε κατασκευαστικό τομέα θα εκτιμηθεί.
 • Προϋπηρεσία εως 2 έτη σε ανάλογη θέση βιομηχανικού κλάδου θα εκτιμηθεί
 • Γνώση Μηχανολογικού σχεδίου
 • Γνώση και χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού Autocad
 • Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση.
 • Δεξιότητες στην διαχείριση χρόνου, και στην οργάνωση εγγράφων
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στο αντικείμενο εργασίας
 • Ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών και των Office προγραμμάτων
 • Γνώση Αγγλικών (Προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
 • Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας των κωδικό της θέσης: Extrusion Press Operator _1#oinofyta# στο email: ή να καλέσουν στο 2264 40000.

Announcements